Nära-nollenergihus i Viljandi

Nära-nollenergihus i Viljandi

Nära-nollenergihus i Viljandi

Årets mest energieffektiva prefabricerade byggnaden 2016. Tilldelad av Estonian Woodhouse Association.

Stadsplanen och tomt på en sluttning dikterade behovet av att pressa den arkitektoniska lösningen i kompakt layout och ett litet fotavtryck.

Hög energieffektivitet har varit kärnidén under planering och positionering av byggnaden på den här platsen, vilket återspeglas i rumsplaneringen och arkitekturlösningen. En kompakt byggnad med rektangulärt fotavtryck är vänd mot söder, där stora fönster ger möjlighet att ackumulera solens värme och fantastisk utsikt över sjön i närheten. Utsikten kan också ses från terrassen och balkonger som ger skugga till fönstren under sommartiden.

Den branta sluttningen av tomten är mycket typisk för denna stad och gav Sense möjligheterna att komplettera byggnaden med ett kreativt spel av yttre trappor, som förbinder de olika våningarna. Fasaden är huvudsakligen lättfärgad puts blandad med grått horisontellt träklädsel och metallgaller.