Lantliga passivhus

Lantliga passivhus

Lantliga passivhus

Två mycket energieffektiva hus i Lääne-Virumaa. Huvudbyggnaden är planerad och tillverkad som ett certifierbart passivhus och den mindre grannbyggnaden som ett nästan passivhus (på grund av att det är mindre).

Båda dessa hus uppvisar mycket god lufttäthet. Huvudbyggnaden testas som n50 = 0,22 h 1 / h och det mindre huset hade n50 = 0,42 h 1 / h som försäkras av blåserdörr test.

Dessa hus är ett exempel på mer landsbygdsdesign och använder vissa estniska traditionella arkitektoniska element, som ett hälltak.