Klimatskal av Sense hus

Klimatskal av Sense hus

Klimatskal av Sense hus

Medan den övergripande arkitekturen i huset har stor inverkan på energieffektiviteten, termiskskall är fortfarande den viktigaste metoden att bygga energieffektivt hus.

Sense projekterar och tillverkar både plana och volymetriska trämoduler, med stor uppmärksamhet åt varje detalj om termiskskall. Vi har utformat vårt eget system för byggnadsdetaljer med minimala termiska broar och effektiv isolering samt enkel och snabb installationsteknik behålls.

Våra byggnader har mycket god lufttäthet (mätt med blåserdörr test) och det gäller även våra volymetriska moduler. Det här är något som är nytt för branschen. Det har varit mycket svårt att skapa ett kontinuerligt lufttätt skikt när ansluter separata volymetriska element. Nu har vi löst det. Om det här är intressant för dig, var god kontakta oss!