Villa

Villa

En husmodell byggd av volymetriska moduler

Detta är ett exempel på vår typvilla av volymetriska moduler. Huset består av 4 moduler per enhet. Modulerna är installerade på ett sådant sätt att hela termiskskalet kommer att vara i ett lufttätt skikt (mätbart med blåserdörr test). Alla yttre ytor är mycket väl isolerade och endast de bästa fönster, ventilationssystem och andra komponenter används. Huset är fullt i enlighet med BBR energikriterier. Det finns flera alternativ för exteriördesign och planlösning också. Kontakta oss gärna för mer information.