Passiivmaja Lääne-Virumaal

Passiivmaja Lääne-Virumaal

Passiivmaja Lääne-Virumaal

2015 aastal valmis Lääne-Virumaal kaks väga energiatõhusat elamut. Üks sertifitseeritav passiivmaja ja teine, väiksem hoone, passiivmajale lähedasel tasemel.

Hoonete välisarhitektuuri määras ümbritsevate majade stiil. Need elamud on head näited arhitektuurilisest vabadusest energiatõhusate hoonete ehitamisel.

Hoone konstruktsiooniline lahendus baseerub tehases toodetud puitkarkassiga tasaelementidel, mis paigaldatakse külmasildadeta plaatvundamendile. Tselluvillaga täidetud välisseina ja pööningu vahelae elemendid kombineerituna madala soojusläbivusega kolmekordse klaaspaketiga puitalumiiniumakendega ning nende läbimõeldud sidumine spetsiifiliste sõlmelahendustega on võimaldanud luua väga madala soojusläbivusega ja õhuleketeta hoonekarbi. Välispiirete rõhutestil mõõdetud õhulekkearv q50 = 0,26 m3/hm2 (n50 = 0,22 h-1) ja keskmine soojusläbivus on 0,106 W/(m2K), sh:

  • välisseinad 0,079 W/(m2K);
  • pööningu vahelagi ja katuslagi vahemikus 0,053 kuni 0,129 W/(m2K);
  • põrand pinnasel 0,077 W/(m2K);
  • välisuksed 0,70 W/(m2K);
  • aknad 0,74 W/(m2K) (kogu hoone keskmisena, sh arvestades paigaldust).

 

Ruumide helipidavuse parendamiseks ning ruumiõhu temperatuuri ja niiskuse ühtlustamiseks on hoone massiivsetes vaheseinades kasutatud põletamata savi.

Hoonel on kõrge soojustagastusega tasakaalustatud mehhaaniline ventilatsioonisüsteem. Lühike ja madala rõhulanguga torustik on kombineeritud Paul Novus 300 ventilatsiooniseadmega, mille rist-vastuvoolu soojusvaheti võimaldab kuni 93% soojustagastust, tagades seega hoone ventileerimisel madala elektrikulu ja kõrge soojustagastuse efektiivsuse. Hoone ruumide ja tarbevee soojendamiseks vajalik soojusenergia toodetakse õhk-vesi tüüpi soojuspumbaga, mida toetab lõppenergiakulu vähendamisel katusele paigaldatud 11 m2 suuruse kollektorpinnaga Sonnenkraft ComfortE päikeseküttesüsteem. Soojuse jaotamine on lahendatud vesipõrandaküttena.

  • Hoone netoenergiavajadus ruumide kütteks: 15,3 kWh/(m2a);
  • Hoone lõppenergiavajadus ruumide kütteks ja tarbevee soojendamiseks arvestades hoone katusele lisatud päikeseküttesüsteemi mõju: 19,3 kWh/(m2a);
  • Hoone aastane lõppenergiavajadus: 51,0 kWh/(m2a)

Arvestades elektrienergia kaalumistegurit (2,0) on hoone kaalutud energia erikasutus ehk hoone energiatõhususarv ca 102 kWh/(m2a), mis vastab B-energiaklassile. Lisades hoonele päikeseelektripaneele (selleks on loodud tehniline valmidus ja katusel ettenähtud ala) on võimalik viia hoone A-energiaklassi ehk liginullenergiahoone tasemele.

 

 

Sense OÜ pikaajalise arendustöö käigus loodud tarindisõlmede lahendused koos tervikliku õhupidavuse tagamise kontseptsiooniga on võimaldanud meil järjest luua seni teadaolevalt parima õhupidavusega väikeelamuid Eestis. Käesoleva maja õhulekkearv mõõdetuna pärast hoone valmimist q50 = 0,26 m3/(hm2) (ja n50 = 0,22 h-1). See on ligi 3 korda parem passiivmajadele seatud piirmäärast (n50 = 0,6 h-1) ning enam kui 20 korda parem hoonete energiatõhususega seotud määrustikus toodud õhulekkearvu baasväärtusest (q50 = 6 m3/(hm2)).

Lisaks võimaldab Sense tasaelementide tehniline lahendus rakendada väga erinevaid fassaadiviimistluse meetodeid ning on seega sobitatav kõikvõimalikesse keskkondadesse, tagades samas kõrge energiatõhususe.