A31

A31

Sense A31

Sertifitseeritud passiivmajana pakub Sense A31 mugavust kaasaegses võtmes. Selles hoones on aastaringselt meeldiv sisekliima ning väga madalad küttekulud.

Tegemist on avara ning valgusküllase elamuga, mille kavandamisel on lähtutud kompaktsusest ja funktsionaalsusest. Lisaks avatud köögile ja suurele elutoale on esimesel korrusel ka saun. Teisel korrusel on kolm magamistuba ning avar vannituba eraldi majapidamisruumiga. Hoone lõunaküljes paiknevale terrassile pääseb nii elutoast kui ka köögist. Suvel pakub palavuse eest leevendust terrassi katus, mida on võimalik modifitseerida ka teise korruse rõduks. Magamistoa akendele on ette nähtud välised päikesekaitserulood.

Passive house makes Sense.

Selle maja ostmise korral tasume Teie 5 aasta küttearved!

Info

Köetav pind 151,5 m2
Pikkus 12,6 m
Laius 8,5 m
Korruselisus 2
Saun +
Terrass + (27,3 m2)
Tubade arv 4 tuba, sh 3 magamistuba
Kütteenergiavajadus 14,9 kWh/m2a
Õhupidavus n50 < 0,4 1/h
Aknad Smartwin, keskmine U=0,67 W/(m2K)
Muud piirded keskmine soojusläbivus U=0,08 W/(m2K)
Päikeseküttesüsteem Sonnenkraft Comfort E
Ventilatsioonisüsteem Paul Novus 300, soojustagastus 93%

Energiatõhusus

Sense rakendab oma majade kavandamisel ja ehitamisel rahvusvaheliselt tunnustatud passiivmaja metoodikat ning seega on Sense majades aastaringselt tagatud väga väikese kütteenergiakuluga mugav sisekliima. Seejuures on ruumid väga valgusküllased ning konstruktsioon ajas kestev. Kõrvaloleval graafikul on toodud ligikaudne aastane rahakulu küttele Sense A31 ühepereelamus erinevate energiaallikate puhul.

Täiendavalt lisandub iga pere personaalsest kasutusharjumusest sõltuv rahakulu elektrile ja soojale veele. Toodud energiakulu võtab arvesse konkreetse projekti eripärasid ja põhineb maja tüüpilisel kasutusel keskmisel aastal Eesti kliimas. Sõltuvalt hoone tegelikust kasutusest ja elanike käitumisharjumustest võib hoone küttekulu kujuneda tegelikkuses mõnevõrra väiksemaks või suuremaks.

Prognoositav küttekulu aastas

Gaasikatel: 255,10 €
Maasoojuspump: 123,60 €
Õhk-vesi soojuspump: 150,00 €
Gaasikatel: 209,60 €
Maasoojuspump: 101,50 €
Õhk-vesi soojuspump: 123,30 €
Gaasikatel: 168,70 €
Maasoojuspump: 81,70 €
Õhk-vesi soojuspump: 99,20 €
  • Elektri hind: 0,130 €/kW
  • Gaasi hind: 0,075 €/kWh
  • Soojuse jaotamise kasutegur põrandaküttel: 0,925
  • Gaasikondensaatkatla kasutegur: 0,95
  • Maasoojuspumba soojustegur: 3,4
  • Õhk-vesi soojuspumba soojustegur: 2,8
  • Vabasoojus lähtuvalt ETMN standardkasutusele.
  • Tüüpaasta kliima vastavalt Eesti energiaarvutuste baasaasta andmestikule.

Sisekliima

Selleks, et hingata puhast õhku ja laadida endasse head energiat, läheme tavaliselt loodusesse. Sense eesmärgiks on luua oma passiivmajades inimese jaoks parima sisekliimaga keskkond, sest veedame suurema osa oma päevast siseruumides. Meie hoonetes aitavad ühtlast ruumitemperatuuri tagada väga soojapidavad välisseinad ja soojustagastusega ventilatsioonisüsteem. Lisaks sellele kasutame oma majades tampsavi siseseinaelemente (Clay Processing Services OÜ), mis aitavad iseseisvalt reguleerida õhuniiskust ja temperatuuri. Suvel absorbeerib savielement õhuniiskuse ja seega ei lase palavatel suveilmadel ruumiõhul liialt niiskeks minna. Talvel aga vabaneb savielemendis paiknev niiskus ning seega on likvideeritud külmade ilmadega esinev sage probleem liiga kuiva ruumiõhuga. Lisaks savile kasutame oma hoonetes mürkainete vabasid looduslikke viimistlusmaterjale (Safran OÜ).

Kvaliteet

Kvaliteetse terviklahenduse pakkumiseks oleme koondanud parimad spetsialistid, ettevõtted ja komponendid oma Tartumaal asuvasse tehasesse ning seadnud eesmärgiks sertifitseeritud passiivmajade projekteerimise ja ehitamise.

Passiivmaja tasemel hoone projekteerimine nõuab tavapärasest oluliselt suuremat tähelepanu. Seejuures pälvib arhitektuurne ja konstruktsiooniline lahendus alati personaalse lähenemise, et tagada igale kliendile parim soovitud tulemus.

Tulenevalt passiivmaja kõrgetest nõudmistest konstruktsioonide õhupidavusele ja külmasildade vähesusele, on Sense oma tootearenduse viinud nii kaugele, et võimalikuks on saanud passiivmajadele sobilike välispiirde tasaelementide tehases tootmine ja külmasillavaba ning õhupidav montaaž objektil. Tänu sellele väheneb märkimisväärselt hoone kütteenergiavajadus ja suureneb konstruktsioonide eluiga. Iga hoone valmimisel kontrollivad spetsialistid rõhutesti abil hoone õhupidavust. Mõõdetud tulemuste alusel on Sense hoonete keskmine õhupidavus ligikaudu 2x parem passiivmaja piirnormist.