Passiivmaja Lääne-Virumaal

Passiivmaja Lääne-Virumaal

Passiivmaja Lääne-Virumaal

2015 aastal valmis Lääne-Virumaal kaks väga energiatõhusat elamut. Üks sertifitseeritav passiivmaja ja teine, väiksem hoone, passiivmajale lähedasel tasemel.

Mõlema hoone välispiire on väga hästi soojustatud (välisseintes 500 mm soojustust ja katuslaes 600 mm) ja väga õhupidav. Suurema hoone õhupidavusnäitaja oli rõhutestil n50 = 0,22 h 1/h ja väiksemal majal n50 = 0,42 h 1/h.

Hoonete välisarhitektuuri määras ümbritsevate majade stiil. Need elamud on head näited arhitektuurilisest vabadusest energiatõhusate hoonete ehitamisel.